Assesoria i gestoria laboral a Girona

Serveis de gestió i assesoria laboral

Oferim assessorament i gestió integral per complir amb les disposicions laborals vigents

 • Altes i baixes d'autònoms
 • Altes d'empresa a la Seguretat Social i obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya
 • Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social
 • Confecció i comunicació de contractes de treball
 • Confecció de nòmines
 • Estudi i tramitació de l’extinció de la relació laboral
 • Gestió i presentació de les liquidacions de cotització a la Seguretat Social, models RNT i RLC
 • Gestió i presentació de les obligacions fiscals, models 111 i 190
 • Gestió completa règim de la llar
 • Gestió completa règim del mar
 • Gestió i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Representació de la empresa davant Inspecció de treball i Seguretat Social
 • Representació i acompanyament en actes de conciliació
 • Assegurances obligatòries de conveni
 • Assessorament en prevenció de riscos
 • Tramitació de la capitalització d’atur