Assessoria fiscal a Girona

Serveis fiscals integrals

Estudi, assessorament i gestió per a les obligacions fiscals periòdiques 

  • Assessorament integral per particulars, autònoms i empreses
  • Constitució i legalització de societats
  • Presentació d'altes i baixes censals d'activitats davant l'Agència Tributària
  • Obtenció i manteniment del Certificat Digital
  • Control de les notificacions telemàtiques dels representats
  • Gestió i tramitació dels impostos periòdics d’autònoms i empreses
  • Estudi i presentació d’al·legacions i recursos davant requeriments de l’Administració Tributària
  • Representació del client davant l’Administració
  • Estudi, confecció i presentació de Declaracions de Renda