Assessoria i gestió comptable per a empreses a Girona

Solucions comptables professionals

Oferim assessorament i control comptable a les empreses

  • Comptabilitat d'autònoms i empreses, tancaments periòdics
  • Confecció de llibres d'ingressos, despeses i béns d'inversió
  • Confecció i presentació dels Comptes Anuals i llibres al Registre Mercantil
  • Estudi, confecció i presentació de l’Impost de societats
  • Anàlisi situació economicofinancera per a la correcta presa de decisions